Markkinointisanastoa ja lyhenteitä

Markkinoinnin monipuolistuessa myös käytettävät termit ja fraasit saavat omia tunnettuja lyhenteitään. Kaikki armeijan käyneet tuntevat LuHa:na ja SiPa:n, mutta muille nämä termit eivät kerro mitään. Samasta syystä markkinointitermien käyttäminen saattaa joskus aiheuttaa hämmennystä.

Tutustu markkinointitermeihin ja ehdota tai kysy uusia termejä kommenteissa!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


[wpanchor id=”a”]

Algoritmi

Algoritmi on tietokoneohjelma joka etsii vihjeitä sivustoista, joiden perusteella sivuja voidaan arvottaa. Googlen hakukone käyttää useita algoritmeja määritellessään mikä hakutulos on sinulle paras ja missä järjestyksessä kaikki sivut tulisi esittää.

Alt-attribuutti, alt-tunniste

Alt-attribuutti (alternative) on tunniste, joka kuvatiedoston yhteydessä kertoo mitä kuvassa on. Koska hakukoneet eivät aivan ymmärrä mitä kuvissa on, voidaan alt-tagilla kuvailla sitä sanoin. Tämä on tärkeä elementti kuvaoptimoinnin kannalta ja auttaa hakukoneita ymmärtämään kuvien sisällön.

Ankkuriteksti

Ankkuriteksti tarkoittaa hyperlinkin näkyvää ja klikattavaa tekstiä. Sanat, joita ankkuriteksteissä käytetään, pidetään tärkeinä hakukonenäkyvyyden kannalta. Ankkuriteksti pitäisi periaatteessa kertoa käyttäjälle millaista sisältöä linkin takaa aukeaa.

Avainsana

Sana tai fraasi, joilla optimoitava sivu pyritään saamaan korkealle sijoitukselle hakukoneissa. Normaalisti sellainen sana, jolla käyttäjät tekevät paljon hakuja.


[wpanchor id=”b”]

Backlink

Sivulle osoittava linkki, joka tulee oman sivuston ulkopuolelta.

Black hat (SEO)

Nimitys, jota käytetään Googlen ohjeistusten vastaisista ja hakutuloksia manipuloivista toimenpiteistä. Nykyisin Googlen algoritmien kehittyessä black hat toimenpiteet eivät tuo vastaavia tuloksia, kuin vuosituhannen alussa.

[wpanchor id=”botti”]Bot, botti

Nimitys hakurobotista joka liikkuu sivustolla. Google bot vierailee sivustolla ja tutkii esimerkiksi sisältöä ja tekniikan toimivuutta.

Bounce Rate

Metriikka joka kertoo prosenttiosuuden käyttäjistä, jotka poistuvat sivustolta samalta sivulta, johon saapuivat, sen sijaan että tutkisivat sivustoa pidemmälle.

Bränditermi

Sellainen avainsana, joka kuvaa yrityksen tai palvelun nimeä. Nämä avainsanat viittaavat siihen, että haun tehnyt käyttäjä tuntee palvelun jo ennestään. Tämän sivuston bränditermejä ovat esimerkiksi ”joutsi”, ”joutsi com”, ”joutsi blogi”.


[wpanchor id=”c”]

[wpanchor id=”cpa”]CPA – Cost per Action

Mainonnan hinnoittelumalli, jossa maksetaan sovittu summa käyttäjän tekemästä toiminnasta. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi liidilomakkeen täyttö, sähköpostilistalle liittyminen, rekisteröityminen, tietyn elementin klikkaus jne.

[wpanchor id=”cpc”]CPC – Cost per Click

Klikkipohjainen hinnoittelumalli, jota esimerkiksi Google AdWordsissa käytetään. Tässä mallissa jokaisesta klikkauksesta maksetaan tietty summa esimerkiksi 0,05€.

CPL – Cost per Lead

Liidipohjainen hinnoittelumalli, jossa maksetaan jokaisesta todennetusta liidistä. Vastaava hinnoittelumalli, kuin CPA

CPM – Cost per Mille

Hinnoittelumalli, jossa maksetaan sovittu hinta aina tuhannesta näyttökerrasta (esim. banneri tai muu mainos). Sana ”mille” tulee latinan kielestä ja tarkoitta tuhatta.

CPO – Cost per Order

Nimitys hinnoittelumallista, jossa maksetaan sovittu hinta jokaisesta vastaanotetusta tilauksesta esimerkiksi verkkokauppaan.

CR – Conversion Rate

Konversioaste joka kertoo kuinka suuri prosenttiosuus mitatuista käyttäjistä on tehnyt mitatun toimenpiteen. Yleisesti konversioasteella tarkoitetaan verkkokaupoissa kuinka moni vierailija lopulta tekee ostoksen.

Crawler

Katso botti

CRO – Conversion Rate Optimization

Konversio-optimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään saamaan kävijät todennäköisemmin suorittamaan toivottu asia sivustolla. Yleisesti konversio-optimoinnilla pyritään saamaan useampi vierailija ostamaan verkkokaupasta.

[wpanchor id=”cta”]CTA – Call To Action

Suom. toimintakehote. Mainonnassa ja käyttöliittymissä käytetty lyhenne tekstistä, jolla pyritään houkuttelemaan käyttäjää suorittamaan haluttu toiminto. Toimintakehotteita ovat esimerkiksi: ”Katso heti”, ”Lue lisää”, ”Tutustu”.

CTR – Click Through Rate

Suom. klikkausprosentti. Kuinka moni esimerkiksi mainoksen nähneistä klikkaa sitä.


[wpanchor id=”d”]

Description (meta)

Description kuvausteksti sisällytetään sivun lähdekoodiin ja se näkyy esimerkiksi Googlen hakutulosten yhteydessä. Käytetään yleensä kuvaamaan sivun sisältöä ja houkuttelemaan käyttäjää klikkaamaan hakutulosta.


[wpanchor id=”g”]

GA – Google Analytics

Ilmainen analytiikkaohjelmisto, jolla voit seurata sivuston kävijäliikennettä ja heidän toimiaan. Suositellaan asentamaan kaikille sivustoille.


[wpanchor id=”h”]

Hakemisto

Hakemisto on verkkosivusto, jolla on listattuna erilaisten sivustojen osoitteita yleensä kategorioittain. Nykyisin hakemistot pärjäävät hakukoneissa heikonlaisesti ja linkit näiltä sivuilta eivät juurikaan edistä hakukonenäkyvyyttä.

[wpanchor id=”hippo”]HIPPO

Highest Paid Person’s Opinion. HIPPO on henkilö, joka sanoo viimeisen sanan päätöksissä riippumatta siitä, onko oikeassa. Erittäin vaarallinen henkilö markkinoinnissa ja HIPPO tulee haastaa perustelemaan päätöksensä. Tarvittaessa testaa konversio-optimoinnilla mielipiteet ja sitä kautta löydä toimivin ratkaisu.


[wpanchor id=”k”]

KPI – Key Performance Indicator

Menestysmittari, toiminnan tunnusluku. KPI voi olla esimerkiksi luku, jolla pystytään seuraamaan liiketoiminnan kehitystä.


[wpanchor id=”l”]

Linkki

Sivulla klikattava elementti, joka vie käyttäjän uudelle sivulle.


[wpanchor id=”p”]

PPC – Pay Per Click

Mainonnassa käytetty hinnoittelumalli. Katso: CPC.


[wpanchor id=”s”]

SEM

Search Engine Marketing. Hakukonemarkkinoinnista käytetty termi, joka joissakin yhteyksissä tarkoittaa pelkkää mainontaa. SEM kattaa kuitenkin normaalisti kaiken hakukoneissa tapahtuvan markkinoinnin, kuten Google AdWordsin ja hakukoneoptimoinnin.

SEO

Search Engine Optimization. Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan sivun tai sivuston sijoituksia hakukoneiden tuloksissa.

SERP

Search Engine Result Page. Hakutulossivu, eli sivu joka näyttää tulokset hakukoneissa. Esimerkiksi Googlen SERP sisältää orgaanisia hakutuloksia ja mainoksia. Joissakin tapauksissa hakutuloksiin nousee myös informaatiokenttiä, joissa on suoraan tietoa haettavaan aiheeseen liittyen.

Stop Word

Yleisiä sanoja joita hakukoneet jättävät huomioimatta. Esimerkiksi ”hän”, ”paras”, ”mutta”.


[wpanchor id=”u”]

UI – User Interface

Suom. käyttöliittymä. Käyttöliittymällä tarkoitetaan verkkosivuilla navigaation ja toimintojen asettelun ja ulkoasun kokonaisuutta. Käyttöliittymä voi olla yksi optimointikohde, kun konversiota pyritään parantamaan.

Vastaa