Kuvan rajaus ja valinnat, osa 2

Valinnat II: eri toimintamoodit

Tässä oppaassa on tarkoitus perehtyä tarkemmin rajausten eri toimintamoodeihin. Ottaessasi minkä tahansa rajaustyökalun yksinkertaisesta hirttonuorastahirtto taikasauvaantaika, sen asetuksissa on ensimmäisenä neljä arvoituksellista painiketta:


Kuva 1. Eri toimintamoodit

Seuraavaksi teemme erilaisia valintoja näiden moodien avulla. Tulemme huomaamaan, että pystymme muovaamaan valinnan reunoja huomattavasti joustavammin kuin tähän asti.

Kuten jo tuli ilmi rajausoppaiden ensimmäisessä osassa, nämä ovat vaihtoehtoisia painikkeita, joista vain yksi voi olla valittuna kerrallaan. Valittuna oleva painike näkyy muita tummempana, esimerkiksi kuvassa 1 valittuna on vasemmalta ensimmäinen nappi. Oletuksena tämä nappi on valittuna, eli kyseessä on valinnan normaali moodi. Tämä tarkoittaa sitä että kun teet uuden valinnan, edellinen valinta poistuu. Seuraava painike on ”Lisää edelliseen valintaan”-moodi. Tämä tarkoittaa sitä että edellinen valinta ei poistu, vaan siihen lisätään kaikki ne pikselit jotka sisältyvät uuteen valintaan. Näin saadaan aikaan monimutkaisempia valintoja. Avaa mikä tahansa kuva ja tee seuraavanlaisia (tai erilaisia, mutta vastaavalla tekniikalla tehtyjä) kuvia:


Kuva 2. Kaksi suorakulmiovalintaa yhdistettynä Suomen lipun symboliikkaan:)


Kuva 3. Ympyrävalinnoilla (Lisää-moodi) tehty pehmeä reunoitus

Seuraava moodi on Vähennä-moodi. Se tarkoittaa sitä, että kaikki valinnat, joissa on yhteisiä pikseleitä ensimmäisen valinnan kanssa (joka on tehty Normaali-moodissa), vähennetään ensimmäisestä valinnasta. Tällä lailla saadaan vaikka seuraavanlaisia kuvia:Kuva 4. Ympyrävalinta, josta on vähennetty suorakulmiovalinta

Huomio! Etenkin taikasauva kanssa ”Vähennä”-moodilla on erittäin strateginen merkitys. Taikasauvalla voidaan valita tietty ala, josta sitten yksinkertaisemmalla suorakulmio- tai ellipsivalinnalla vähennetään haluttu osuus.

Viimeisinpänä moodina listassamme on ”Leikkaa”. Leikkaa-moodi ottaa huomioon ainoastaan ne pikselit, jotka ovat yhteisiä kaikille tekemillemme valinnoille. Esimerkiksi seuraavasta alunperin ellipsivalinnasta on leikattu päät pois suorakulmiovalinnan avulla:


Kuva 6. Ellipsi- ja suorakulmiovalinnan kanssa saatu ”sikarinmuotoinen” valinta, kun moodi on ollut ”Leikkaa”. Tee samanlainen!

Huomio2! Jos haluat tehdä lisäävän tai vähentävän valinnan siten, että se alkaa toisen valinnan sisältä, se täytyy tehdä normaalissa moodissa painaen joko ”Shift”-näppäintä (lisää edelliseen valintaan) tai ”Ctrl”-näppäintä (vähentää edellisestä valinnasta) Huomaa ”+” ja ”-”-merkit jotka ilmaisevat lisäämistä ja vähentämistä. Ilman näitä näppäimiä valintatyökalu siirtää tehtyä valintaa (jos minulta kysyt, niin kyllä, tämä on hiukan outoa:).

Edistyneempiä valintamenetelmiä (jos olet aloittelija ja nämä menevät vaikeusasteeltaan liian korkeaksi, voit jättää ne väliin tässä vaiheessa):  

Pikamaski

Mitä guru tekee sitten kun hirttonuora, taikasauva, taikasakset tai mitkään muut työkalut eivät tunnut auttavan? Ratkaisuna on pikamaski, jolla saa minkä tahansa muotoisen objektin valittua kätevästi ja pikkutarkasti. Huomaa, että pikamaski, kuten oikeastaan ”oikeatkin” maskit ovat todellakin valintatyökaluja! Kun tämän ymmärtää, on ymmärtänyt maskien olemuksen syvällisesti. Haittapuolena pikamaskissa on lähinnä se, että valinnan tekeminen vie aikaa, mutta monesti ei ole muita vaihtoehtoja. Täällä on esimerkki pikamaskin käytöstä kun täytyy valita kohde, jonka valintaan tavalliset työkalut eivät riitä.

Luo ja muokkaa polkuja eli Bezier-käyrä

Bezier-käyrässä eli polkutyökalussa voi hämätä sana ”Polku”. Mitä se on? Lyhyesti sanottuna, polku on minkälainen viiva tahansa, joko käyrä tai suora. Matemaattisesti ottaen Bezier-käyrällä ja hirttonuorallahirto tekemällämme valintakäyrällä on eroa, mutta käytännön kuvankäsittelyssä harvemmin- ei siis kannata vaivata päätänsä sillä.

Arkipäivän kuvankäsittelyssä tarvitsemme Bezier-käyrän piirtotaitoa harvoin jos koskaan. Se onkin tarpeen enemmän matemaattisessa rajojen määrittelyssä. Periaatteet ovat seuraavat: pelkällä hiiren klikkauksella saat aikaan suoran viivan. Jos pidät hiiren näppäintä pohjassa ja liikutat kursoria, saat lisättyä ”kahvan”, jolla saat kaarevuutta polkuun. Kahvalle voit hiiren avulla säädellä pituutta (nollasta mielivaltaisen korkeaan pituuteen), joka vaikuttaa siihen kuinka korkea käyrä on, ja asennon (välillä 0 ja 360 astetta), joka ilmaisee, missä suunnassa on kaaren huippu. Periaatteessa Bezier-käyrällä voit tehdä vaikka kuinka pikkutarkan rajauksen tahansa mutta harva ryhtyy siihen käytännössä- käytännössä taikasakset, taikasauva tai pikamaski on paljon kätevämpi ja nopeampi! Mutta jos haluat lähteä opiskelemaan syvemmin esimerkiksi matemaattista kuvankäsittelyä tai 3D-grafiikkaa, niin Bezier-käyrät ovat pitkällä tähtäimellä välttämättömiä. Täällä on pieni (väkisin väännetty:) esimerkki Bezier-käyrän toiminnasta.


Kuva 1. Bezier-työkalu. Tekemästäsi polusta saat valinnan painamalla ”Luo valinta polusta”-nappia. ”Piirrä polku”-toiminto on tarpeen, jos haluat valinnan sijasta piirtää kuvaan valitsemallasi pensselillä ja edustavärillä.

Lopuksi

Nyt olemme selvittäneet itsellemme GIMP:in valintatyökalujen moodit ja kaikki muut valintametodit ja erikoiskikat. Näiden avulla saamme aikaan monimuotoisia valintoja ja rajoitukset näissä eivät piile niinkään itse työkaluissa, vaan mielikuvituksessamme. Miten tehdä miellyttävän muotoisia kuvia, jos ne eivät ole suoraan valittavissa perustyökaluilla vaan valintoja joudutaan yhdistelemään, leikkaamaan tai lisäämään toisiinsa? Jälleen kerran, kokemus tuo varmuutta.

Vastaa